จำนวนผู้เข้าชม : 48

   


คุมประพฤติ จัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิค (Aerobic) เพื่อสุขภาพที่ดี [2019-09-18]

คุมประพฤติ จัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิค (Aerobic) เพื่อสุขภาพที่ดี

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกิจกรรมออกกำลังแอโรบิค (Aerobic) เพื่อสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้เป็นอย่างดี จึงได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งทางด้านสุขภาพและการทำงาน ซึ่งได้กำหนดให้ทุกวันพุธ โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ กันอย่างคึกคักและพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี วันนี้ (๑๘ กันยายน ๒๕๖๒) เมื่อเวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา.

                                           ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี..(๑๘ กันยายน ๒๕๖๒)