จำนวนผู้เข้าชม : 49

   


กรมคุมประพฤติร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร [2019-09-18]

                     วันนี้ (18 กันยายน 2562) นายวีรพันธ์ พวงเพชร เลขานุการกรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ ร่วมทำบุญตักบาตร และถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์จากวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร จำนวน 3 รูป ในกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร กระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 12 เพื่อเป็นการส่งเสริมเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมมีจิตสำนึกที่ดี เกิดความสัมพันธ์อันดีภายในหน่วยงาน รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ณ บริเวณหน้าศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร