จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดสงขลา พร้อมพบปะอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาค 9 [2019-09-17]

     วันนี้ (17 กันยายน 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา พร้อมถ่ายทอดนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งกรมคุมประพฤติจะต้องเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากร โดยพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่การทำงานแบบมืออาชีพ ปรับกระบวนการทำงาน เปลี่ยนวิธีคิด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างเต็มที่ ตลอดจนการทำงานแบบบูรณาการและนำภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด นอกจากนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ยังรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน พร้อมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ โดยมีนายบัญญัติ วงค์สว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

     ต่อจากนั้น อธิบดีกรมคุมประพฤติ ร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสงขลา และประธานอาสาสมัครคุมประพฤติในพื้นที่ ภาค 9 ซึ่งอธิบดีกรมคุมประพฤติได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมคุมประพฤติร่วมกัน พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติให้มีความเข้มแข็ง รวมถึงการประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้และความเข้าใจถึงบทบาทและความสำคัญของอาสาสมัครคุมประพฤติในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดแก่ประชาชน อันเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่อาสาสมัครคุมประพฤติ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา สาขานาทวี ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดและอำเภอในพื้นที่ ภาค 9 เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา