จำนวนผู้เข้าชม : 13

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมพิธีไหว้สาเจ้าเมืองและตานหาบรรพชน (ปุพพเปตพลี) [2019-09-16]

คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมพิธีไหว้สาเจ้าเมืองและตานหาบรรพชน (ปุพพเปตพลี)

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 นางสาวเสาวลักษณ์ กิติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า ร่วมเดินขบวนและร่วมโครงการสืบทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเวียงกาหลง เนื่องในพิธีไหว้สาเจ้าเมืองและตานหาบรรพชน (ปุพพเปตพลี) ซึ่งจัดโดยสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า และเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงกษัตริย์ผู้ก่อตั้งและครองเมืองเวียงป่าเป้ามาแต่อดีตกาล จำนวน 3 พระองค์ ได้แก่ พญาใจยะวงษ์ พญาเทพณรงค์ และพญาขันธเสมา และร่วมสืบทอดภูมิปัญญาศิลปะทางวัฒนธรรมเวียงกาหลงอันดีงามให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานสืบไป ณ ชุมชนในเวียง หมู่ที่ 2 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย