จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


คุมประพฤติลพบุรี จัดโครงการฝึกอบรมความรู้ “ทักษะการป้องกันตัวและการต่อสู้” [2019-09-14]

เอกสารดาวน์โหลด :

ป้องกันตัว​ 14​ กย​ 62_๑๙๐๙๑๔_0001.jpg

ป้องกันตัว​ 14​ กย​ 62_๑๙๐๙๑๔_0008.jpg

ป้องกันตัว​ 14​ กย​ 62_๑๙๐๙๑๔_0018.jpg

ป้องกันตัว​ 14​ กย​ 62_๑๙๐๙๑๔_0021.jpg

ป้องกันตัว​ 14​ กย​ 62_๑๙๐๙๑๔_0028.jpg

ป้องกันตัว​ 14​ กย​ 62_๑๙๐๙๑๔_0129.jpg

ป้องกันตัว​ 14​ กย​ 62_๑๙๐๙๑๔_0168.jpg

ป้องกันตัว​ 14​ กย​ 62_๑๙๐๙๑๔_0175.jpg

ป้องกันตัว​ 14​ กย​ 62_๑๙๐๙๑๔_0184.jpg

ป้องกันตัว​ 14​ กย​ 62_๑๙๐๙๑๔_0195.jpg

ป้องกันตัว​ 14​ กย​ 62_๑๙๐๙๑๔_0198.jpg

ป้องกันตัว​ 14​ กย​ 62_๑๙๐๙๑๔_0200.jpg

ป้องกันตัว​ 14​ กย​ 62_๑๙๐๙๑๔_0215.jpg