จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


กรมคุมประพฤติร่วมกิจกรรม “ยุติธรรม สร้างป่า สร้างคน เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน” [2019-09-13]

           วันนี้ (13 กันยายน 2562) กระทรวงยุติธรรม จัดกิจกรรม ยุติธรรม สร้างป่า สร้างคน เพื่อชุมชนที่ยั่งยืนภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม คณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งนายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดชลบุรี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมด้วยการปลูกกล้าไม้บนพื้นที่เรือนจำกลางชลบุรี จำนวน 20 ไร่ และพื้นที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง จำนวน 2 ไร่ ทั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการตลอดจนเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

          อนึ่ง กระทรวงยุติธรรม ได้มีกำหนดเป้าหมายในการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ จำนวน 1,000 ไร่ ซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมราชทัณฑ์ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จำนวน 51 แห่งทั่วประเทศ และจะดำเนินการต่อเนื่องจนถึงเดือนพฤษภาคม 2563