จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


คุมประพฤติ จัดประชุมเพื่อนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานบ้านกึ่งวิถี (วัดเทวธรรม) ตำบลท่าล้อ [2019-09-13]

คุมประพฤติ จัดประชุมเพื่อนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานบ้านกึ่งวิถี (วัดเทวธรรม) ตำบลท่าล้อ

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางปฐมา เอียดบัว รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานแก้ไขฟื้นฟูฯ จัดประชุมเพื่อนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานบ้านกึ่งวิถี เพื่อชี้แจงทบทวนแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานที่เพื่อให้การสงเคราะห์ ติดตามผลการดำเนินงานตลอดจนพิจารณาปัญหา ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขและพัฒนาการดำเนินงานบ้านกึ่งวิถี โดยมี พระครูกาญจนเทวธรรม (ดนัย) เจ้าอาวาสวัดเทวธรรม พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และภาคีเครือข่ายศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมฯ จำนวนทั้งสิ้น ๑๕ คน ณ วัดเทวธรรม ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ของวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา.

                                        ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๓ กันยายน ๒๕๖๒)