จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ ใน ก.องค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 5/2562 [2019-09-12]

เอกสารดาวน์โหลด :

D20E4027-6FA5-4EDE-A2CB-A48156C5C402.jpeg

B266FE7C-B34E-46B1-A604-D02D1A31FAE7.jpeg

6D3FDB14-5E2E-4877-B280-2D26815EB618.jpeg