จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ โรงเรียนบ้านภูน้ำหยด จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ ขับเคลื่อนโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ [2019-09-12]