จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัด “กิจกรรมทำบุญ ฟังเทศน์ ฟังธรรม ประจำเดือนกันยายน 2562 และกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 3 ปี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า 9 กันยา” [2019-09-12]

คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัด “กิจกรรมทำบุญ ฟังเทศน์ ฟังธรรม ประจำเดือนกันยายน 2562 และกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 3 ปี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า 9 กันยา”
 
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 07.30 น. นางสาวเสาวลักษณ์ กิติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน คุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า คณะเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรมทำบุญ ฟังเทศน์ ฟังธรรม ประจำเดือนกันยายน 2562 และกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 3 ปี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า ซี่งได้นำถวายสังฆทานและถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์ โดยมีท่านเจ้าอาวาสวัดศรีคำเวียง เป็นผู้รับการถวายสังฆทานและนำสวดอนุโมทนา เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและแสดงออกถึงการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร ณ วัดศรีคำเวียง ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ยังได้หลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติก เปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าหรือตะกร้าสานแทน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย “กระทรวงยุติธรรม 3R1N”