จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่มและกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ เขตอำเภอเวียงป่าเป้า ประจำเดือนกันยายน 2562 [2019-09-12]

คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่มและกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ เขตอำเภอเวียงป่าเป้า ประจำเดือนกันยายน 2562

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. พนักงานคุมประพฤติ และอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม เขตอำเภอเวียงป่าเป้า ประจำเดือนกันยายน 2562 โดยได้การเน้นย้ำให้ผู้ถูกคุมความประพฤติปฏิบัติตามที่ศาลกำหนดอย่างเคร่งครัด ซึ่งอาสาสมัครคุมประพฤติ ยังได้กล่าวชี้แนะแนวทางการปฏิบัติตนเองกรณีถูกคุมความประพฤติไม่ให้กระ  ทำความผิดซ้ำ ให้แง่คิดคติธรรมในการดำเนินชีวิต นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ร้อยตำรวจเอกพิเชฐ ไคร้ศรี รองสารวัตป้องกันและปราบปราม ร่วมเป็นวิทยากรชี้แนะและให้กำลังใจผู้ถูกคุมความประพฤติให้ดูแล ลด ละ เลิกไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 24 ราย และจัดกิจกรรมสำหรับโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ เรื่อง “การตระหนักรู้ยาเสพติด” สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติในคดีเกี่ยวกับพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฯ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย อำเภอเวียงป่าเป้า