จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับอบต.ภูน้ำหยด เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว [2019-09-11]