จำนวนผู้เข้าชม : 13

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรม รอบรู้กฎหมาย รู้เท่าทันพิษภัยของยาเสพติด ภายใต้ โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำเดือน กันยายน 2562 [2019-09-11]