จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการ “โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่” ประจำเดือนกันยายน 2562 [2019-09-11]

คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการ “โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่” ประจำเดือนกันยายน 2562

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวเสาวลักษณ์ กิติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า คณะเจ้าหน้าที่ฯ และอาสาสมัครคุมประพฤติ ได้ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการตาม“โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่” และ “โครงการออกหน่วยบริการประชาชนในพื้นที่” ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีแนวนโยบายพัฒนาการให้บริการประชาชน โดยให้มีการจัดตั้ง “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข” เป็นหน่วยให้บริการประชาชนเคลื่อนที่ในลักษณะหน่วยบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เข้าไปให้บริการในพื้นที่หมู่บ้านเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายให้การเดินทางมารับบริการ ประจำเดือนกันยายน 2562 โดยมี นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงป่าเป้า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ณ โรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา หมู่ที่ 4 บ้านสันกู่ ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ได้มีการแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์งานคุมประพฤติ ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย นอกจากนี้ยังได้แจกกล่องพลาสติกใส่อาหารและแก้วพลาสติกเพื่อเป็นของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 3 ปี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า