จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


กรมคุมประพฤติร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารส่วนราชการ [2019-09-11]

           วันนี้ (11 กันยายน 2562) นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมสัมมนาผู้บริหารส่วนราชการ “Year End Management Conference 2019” พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง พลิกโฉมบริหารคนบนถนนสู่รัฐบาลดิจิทัล – มุมมองและความท้าทายกล่าวถึง การบริหารการทำงานราชการที่จะใช้ระบบดิจิทัลมากขึ้น เพื่อให้เท่าทันกับยุคสมัยที่กำลังเปลี่ยน การศึกษากฎหมายเกี่ยวกับดิจิทัลของประเทศไทย และการใช้ Big Data ที่จะเชื่อมโยงฐานข้อมูล อันเป็นการบูรณาการภาครัฐรวมเป็นองค์กรหนึ่งเดียว และเป็นภาครัฐที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมเต็มรูปแบบต่อไป ในส่วนของกรมคุมประพฤติ มีนายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ เข้าร่วม ณ ห้องเมจิก 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

          สำหรับการประชุมในครั้งนี้แบ่งเป็นการเสวนาห้องย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ ดังนี้ ห้องย่อยที่ 1 หัวข้อ มุมมองนักบริหารต่อการปฏิรูปการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐห้องย่อยที่ 2 หัวข้อ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในราชการส่วนภูมิภาค – Area Based HR” และห้องย่อยที่ 3 หัวข้อ “Employee Experience : บทบาทใหม่ในการบริหารทรัพยากรบุคคลอีกทั้งช่วงบ่ายมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Design Thinking กับการพัฒนางานด้านทรัพยากรบุคคล