จำนวนผู้เข้าชม : 43

   


กรมคุมประพฤติศึกษาดูงานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [2019-09-09]

          วันนี้ (9 กันยายน 2562) เวลา 09.30 นาฬิกา คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมคุมประพฤติ ศึกษาดูงานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดทำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น โดยมีนางประไพ จิรธนี รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า ให้การต้อนรับ และมีนางสาวกนกกร สัมมาพรต ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายมารุต สมสี นักปฏิบัติงานเทคนิคระดับ 9 กองระบบสื่อสาร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมเรื่องการลงข้อมูลตามมาตรา 7 และมาตรา 9 ตามหลักเกณฑ์การประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ทั้งนี้ยังเข้าเยี่ยมชมห้อง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรียนรู้วิธีการจัดเก็บเอกสารไว้บริการประชาชน ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พรบ.1 พรบ.2
พรบ.3 พรบ.4
พรบ.5 พรบ.6
พรบ.7