จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


สคป.จ.ชม.ร่วมกับศูนย์อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยสะเก็ด จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมหรือสาธารณะประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนกันยายน 2562 [2019-09-08]

เอกสารดาวน์โหลด :

6 กย 62 บริการสังคมดอยสะเก็ด1102.jpg