จำนวนผู้เข้าชม : 42

   


สคป.แพร่ ร่วมประชุมชี้แจงผ่านระบบ “VDO Conference” แนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [2019-09-06]