จำนวนผู้เข้าชม : 22

   


คุมประพฤติสมุทรปราการ ประสานงานศาลยุติธรรมในเขตพื้นที่ กรณีชะลอการใช้เงื่อนไขติดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว [2019-09-06]