จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


คุมประพฤติ ร่วมพิธีคืนคนดีสู่สังคม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ [2019-09-05]

คุมประพฤติ ร่วมพิธีคืนคนดีสู่สังคม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายภาคภูมิ โตโคกสูง พนักงานคุมประพฤติ ร่วมพิธีคืนคนดีสู่สังคม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ โดยมี พ.อ.พิทยากูล โพธิสุวรรณ ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๙ เป็นประธานในพิธีฯ ซึ่งมีนักเรียนวิวัฒน์พลเมืองที่จะครบกำหนด ในห้วงเดือนกันยายน ๒๕๖๒ รวมจำนวน ๙๓ คน ณ ห้องอบรมโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง (บังคับบำบัด) กองพลทหารราบที่ ๙ บ้านทุ่งก้างย่าง ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี วันนี้ (๕ กันยายน ๒๕๖๒) เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา.

                                        ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๕ กันยายน ๒๕๖๒)