จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


คุมประพฤติ ร่วมพิธีเปิดโครงการ “สำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น” พร้อมทั้งร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือในการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก และร่วมเสวนาในหัวข้อ “อัยการและเครือข่ายรวมพลังเพื่อช่วยเหลือ คุ้มครองผู้หญิง เด็กเยาวช [2019-09-05]

คุมประพฤติ ร่วมพิธีเปิดโครงการ สำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น พร้อมทั้งร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือในการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก และร่วมเสวนาในหัวข้อ อัยการและเครือข่ายรวมพลังเพื่อช่วยเหลือ คุ้มครองผู้หญิง เด็กเยาวชนและสถาบันครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ สำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น พร้อมทั้งร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือในการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก และร่วมเสวนาในหัวข้อ อัยการและเครือข่ายรวมพลังเพื่อช่วยเหลือ คุ้มครองผู้หญิง เด็กเยาวชนและสถาบันครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ ซึ่งมี นายชลัฏ มัณฑนาพงศ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานฯ ตามที่ สำนักงานกิจการและโครงการในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้ดำเนินจัดโครงการ สำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ โดยสำนักงานอัยการภาค ๗ ได้คัดเลือกให้ สำนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรีและสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการ สำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่นอัยการและเครือข่ายรวมพลังเพื่อช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิง เด็ก เยาวชนและสถาบันครอบครัว จังหวัดกาญจนบุรี ขึ้น วันนี้ (๕ กันยายน ๒๕๖๒) ณ ศาลา ๖๐ พรรษามหาราช อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                          ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๕ กันยายน ๒๕๖๒)