จำนวนผู้เข้าชม : 43

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ครั้งที่ 2/2562 ในชุมชนหมู่บ้านฮ่างต่ำ ณ วัดพระธาตุเวียงฮ่อ [2019-09-05]

คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม
ครั้งที่ 2/2562 ในชุมชนหมู่บ้านฮ่างต่ำ ณ วัดพระธาตุเวียงฮ่อ
 

 

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. พนักงานคุมประพฤติ อาสาสมัครคุมประพฤติ และประชาชนหมู่บ้านฮ่างต่ำ หมู่ที่ 3 ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ครั้งที่ 2/2562 โดยการนำผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวน 10 ราย ทำความสะอาดและพัฒนาชุมชน ทำลายบ่อเก็บน้ำที่เสื่อมสภาพและไม่สามารถใช้การได้ เพื่อป้องกันมิให้เป็นแหล่งแพร่ระบาดของยุงลายและสัตว์เลื้อยคลานมีพิษ เคลื่อนย้ายเสาปูนเพื่อเตรียมก่อสร้างศาลาการเปรียญ และเคลื่อนย้ายศาลาที่เสื่อมโทรมเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดพระธาตุเวียงฮ่อ ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวันจากกลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
เอกสารดาวน์โหลด :

69320669_654816448345531_5910982907584839680_n.jpg

69479472_374097340155339_2361190036554121216_n.jpg

69523654_2678301375644236_960861021080125440_n.jpg

69630323_2374184669515852_4453670151518158848_n.jpg

69698828_2479559849000221_1265139392209485824_n.jpg

69699606_362700184616292_7552097255780515840_n.jpg

69770435_508224633054767_845306661148033024_n.jpg

69914007_367080387514474_1632684512804601856_n.jpg

Template 40 ปีงานคุมประพฤติ (วปป) - CS 05096204.jpg