จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอเลาขวัญ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ [2019-09-05]

คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอเลาขวัญ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวนันทพร คล้ายสุบรรณ พนักงานคุมประพฤติ  รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอเลาขวัญ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอเลาขวัญ จำนวน ๒ ท่าน ร่วมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ วันนี้ (๕ กันยายน ๒๕๖๒) เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค.อำเภอเลาขวัญ(วัดเลาขวัญ) อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี.

                                             ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๕ กันยายน ๒๕๖๒)