จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


อ.ส.ค.จังหวัดสุโขทัย ปฏิบัติงานด้านคดีในขั้นตอนการสืบเสาะข้อเท็จจริงของผู้ต้องขัง ในชั้นก่อนได้รับการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษ ในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย [2019-09-05]

เอกสารดาวน์โหลด :

132032.jpg

132037.jpg

132039.jpg

132041.jpg

132042.jpg