จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คป.จ.สท.เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ตามโครงการ 101 อาชีพเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [2019-09-05]

เอกสารดาวน์โหลด :

IMG_7468.JPG

IMG_7470.JPG

IMG_7477.JPG

IMG_7479.JPG

IMG_7481.JPG

IMG_7482.JPG

IMG_7487.JPG

IMG_7488.JPG

IMG_7489.JPG

IMG_7490.JPG

IMG_7495.JPG

IMG_7496.JPG

IMG_7499.JPG

IMG_7511.JPG

IMG_7515.JPG

IMG_7524.JPG

IMG_7525.JPG

IMG_7529.JPG

S__57344052.jpg