จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี อบรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ และประชาสัมพันธ์การจัดหาแหล่งงาน ด้วยตู้งาน JOBBOX ภายใต้ศูนย์แคร์ สร้างงาน สร้างอาชีพ [2019-09-05]