จำนวนผู้เข้าชม : 42

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาคีเครือข่ายอบต.พุเตย ร่วมสร้างบ้านช่วยเหลือผู้ยากไร้ [2019-09-05]