จำนวนผู้เข้าชม : 40

   


คุมประพฤติสมุทรปราาการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติพักการลงโทษและลดวันต้องโทษ และปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้โทษ [2019-09-05]

เอกสารดาวน์โหลด :

สไลด์1.JPG