จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


คุมประพฤติ ดำเนินการรับฟังอาสาสมัครคุมประพฤติกล่าวคำปฏิญาณตน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อระแหง [2019-09-04]

คุมประพฤติ ดำเนินการรับฟังอาสาสมัครคุมประพฤติกล่าวคำปฏิญาณตน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อระแหง
              กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่อำเภอพนมทวนดำเนินการรับฟังอาสาสมัครคุมประพฤติกล่าวคำปฏิญาณตน ก่อนปฏิบัติหน้าที่ต่อหน้าผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี สำหรับอาสาสมัครคุมประพฤติที่ยังไม่ได้ปฏิญาณตน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติว่าด้วยการแต่งตั้งและถอดถอนอาสาสมัครคุมประพฤติ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอพนมทวน กล่าวคำปฏิญาณตนจำนวน ๖ คน วันนี้ (
๔ กันยายน ๒๕๖๒) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อระแหง ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี .
                                           ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(
๔ กันยายน ๒๕๖๒)