จำนวนผู้เข้าชม : 13

   


คุมประพฤติฮอดออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ณ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ [2019-09-04]