จำนวนผู้เข้าชม : 41

   


คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอพนมทวนและอำเภอห้วยกระเจา ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ [2019-09-04]

คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอพนมทวนและอำเภอห้วยกระเจา ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒
              กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี
มอบหมายให้ นางสาวนันทพร คล้ายสุบรรณ พนักงานคุมประพฤติ  รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอพนมทวนและอำเภอห้วยกระเจา ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒  โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอพนมทวน จำนวน ๕ ท่าน ร่วมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ วันนี้ (๔ กันยายน ๒๕๖๒) เมื่อเวลา ๐๙.๒๐ นาฬิกา ณ ศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค.อำเภอพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี .
                                           ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(
๔ กันยายน ๒๕๖๒)