จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


กรมคุมประพฤติร่วมโครงการ “องค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข” ประจำปี พ.ศ. 2562 [2019-09-04]

วันนี้ (4 กันยายน 2562) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการจัดงาน องค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ก้าวสู่องค์กรแห่งความสุขประจำปี พ.ศ. 2562 (Knowledge and Experience to Happiness 2019) พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงยุติธรรม โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ คณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

           สำหรับโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรมมีเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ อันจะก่อให้การบูรณาการร่วมกัน รวมทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติข้าราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ทำประโยชน์แก่หน่วยงาน และมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2562

เกษียรณ 1 เกษียรณ 2
เกษียรณ 3 เกษียรณ 4
เกษียรณ 5 เกษียรณ 7
เกษียรณ 7 เกษียรณ 8
เกษียรณ 9 เกษียรณ 10
เกษียรณ 11 เกษียรณ 12
เกษียรณ 13 เกษียรณ 14
เกษียรณ 15 เกษียรณ 16
เกษียรณ 17 เกษียรณ 18
เกษียรณ 19 เกษียรณ 20
เกษียรณ 21 เกษียรณ 22
เกษียรณ 23 เกษียรณ 24
เกษียรณ 25 เกษียรณ 26
เกษียรณ 27