จำนวนผู้เข้าชม : 42

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฟื้นฟูพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มแม่น้ำ) ระยะที่ 1 [2019-09-01]

คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มแม่น้ำ) ระยะที่ 1

 

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. พนักงานคุมประพฤติ และอาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมกับหน่วยจัดการต้นน้ำแม่พริก ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าตามโครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มแม่น้ำ) ระยะที่ 1 อุทยานแห่งชาติดอยหลวง ณ แปลงปลูกป่า บ้านโป่งหนอง หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
เอกสารดาวน์โหลด :

23368.jpg

ฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์(ลุ่มน้ำ)ระยะที่1 (.jpg

ฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์(ลุ่มน้ำ)ระยะที่1 (_0.jpg

ฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์(ลุ่มน้ำ)ระยะที่1 (_5.jpg

ฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์(ลุ่มน้ำ)ระยะที่1 (_6.jpg

ฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์(ลุ่มน้ำ)ระยะที่1 (_7.jpg

ฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์(ลุ่มน้ำ)ระยะที่1 (_9.jpg

ฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์(ลุ่มน้ำ)ระยะที่1 (_10.jpg

ฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์(ลุ่มน้ำ)ระยะที่1 (_11.jpg

ฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์(ลุ่มน้ำ)ระยะที่1 (_12.jpg