จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งกรมคุมประพฤติชิงถ้วยรางวัลปลัดกระทรวงยุติธรรม [2019-08-31]

            วันนี้ ( 31 สิงหาคม 2562 ) เวลา 10.00 น. นายประสาร  มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งกรมคุมประพฤติและมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับผู้สนับสนุนเงินเข้ากองทุนสวัสดิการกรมคุมประพฤติ  ณ สนามแข่งขัน  บูลโอริธีม แอนด์โบว์ เมเจอร์ซินิเพล็กซ์ สาขารังสิต ชั้น2

            ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการหารายได้สนับสนุนกองทุนสวัสดิการกรมคุมประพฤติ และกองทุนส่งเสริมงานของกรมคุมประพฤติด้านการสงเคราะห์และช่วยเหลือด้านต่างๆ แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

      สำหรับผลการแข่งขัน   ปรากฏผลรางวัล ดังนี้

      1.รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม อ.ส.ค.ลพบุรี

      2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1ได้แก่ ทีม กพฟ.2

      3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม DJOP

      4. รางวัลทีมรองบ๊วยที่ได้รับรางวัลถ้วยบู้บี้ ได้แก่ ทีม PMQA

       นอกจากนี้มีรางวัลประเภทบุคคลอีก 4 รางวัล  กรมคุมประพฤติขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าร่วมในการแข่งขันและร่วมสนับสนุนเงินเข้ากองทุนสวัสดิการกรมคุมประพฤติ และกองทุนส่งเสริมงานของกรมคุมประพฤติในครั้งนี้

โบว์ลิ่ง 1 โบว์ลิ่ง 2
โบว์ลิ่ง 3 โบว์ลิ่ง 4
โบว์ลิ่ง 5 โบว์ลิ่ง 6
โบว์ลิ่ง 7 โบว์ลิ่ง 8
โบว์ลิ่ง 9 โบว์ลิ่ง 10