จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


คป.จ.สท และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย [2019-08-30]