จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


สนง.คป.ฉะเชิงเทรา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมบางแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา [2019-08-30]

เอกสารดาวน์โหลด :

จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ.jpg