จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


สนง.คป.ฉะเชิงเทรา จัดโครงการ "ต้นกล้าใหม่ ห่างไกลยาเสพติด" ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรฯ) อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา [2019-08-30]

เอกสารดาวน์โหลด :

จัดโครงการต้นกล้าใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ครั้งที่ 1.jpg