จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


สนง.คป.ฉะเชิงเทรา นำสมาชิกชมรม To Be Number One เข้าร่วมโครงการค่ายการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มสำหรับผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและกลุ่มเสี่ยง ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรฯ) อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา [2019-08-30]

เอกสารดาวน์โหลด :

นำสมาชิกชมรม To Be Number One เข้าร่วมโครงการค่ายการให้คำปรึกษาเชิงเจิต .jpg