จำนวนผู้เข้าชม : 51

   


สนง.คป.ฉะเชิงเทรา จัดโครงการค่ายการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มสำหรับผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและกลุ่มเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรฯ) อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา [2019-08-30]

เอกสารดาวน์โหลด :

จัดโครงการค่ายการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม.jpg