จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้า จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 [2019-08-30]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 พนักงานคุมประพฤติ และอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 เพื่อชี้แจงเงื่อนไขการคุมความประพฤติให้ผู้ถูกคุมความประพฤติปฏิบัติตามเงื่อนไข กำชับให้ผู้ถูกคุมทำงานบริการสังคมให้ครบถ้วนตามที่ศาลกำหนด ประชาสัมพันธ์เรื่องการขอรับทุนสงเคราะห์และ “ศูนย์แคร์” (CARE) ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติที่สนใจด้านการประกอบอาชีพ และพนักงานคุมประพฤติยังได้เชิญชวนให้ผู้ถูกคุมความประพฤติในคดีเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษฯ ร่วมสมัครเป็นสมาชิกใน “โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ตามพระราชดำรัสทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่ผู้ถูกคุมประพฤติที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกให้ได้มีโอกาสใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นอกจากนี้พนักงานคุมประพฤติยังได้แนะนำอาสาสมัครคุมประพฤติ และแนะนำบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครคุมประพฤติ และอาสาสมัครคุมประพฤติยังได้กล่าวชี้แนะและให้กำลังใจให้ผู้ถูกคุมความประพฤติเพื่อมิให้หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำ อันเป็นการกระทำที่ผิดเงื่อนไขการคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเวียงป่าเป้า

เอกสารดาวน์โหลด :

69268852_1032280330496665_8755798807268032512_n.jpg

69359292_2364746360241107_8091672618492493824_n.jpg

69535813_365694257460763_6090131680037699584_n.jpg

Template 40 ปีงานคุมประพฤติ (วปป) - รับรายงานตัวกลุ่มเขต วปป 28086201.jpg