จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการ "โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่" ประจำเดือนสิงหาคม 2562 [2019-08-29]

คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการ "โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่" ประจำเดือนสิงหาคม 2562

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวเสาวลักษณ์ กิติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า คณะเจ้าหน้าที่ฯ และอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ได้ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการตาม“โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่” และ “โครงการออกหน่วยบริการประชาชนในพื้นที่” ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีแนวนโยบายพัฒนาการให้บริการประชาชนโดยให้มีการจัดตั้ง “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข” เป็นหน่วยให้บริการประชาชนเคลื่อนที่ในลักษณะหน่วยบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เข้าไปให้บริการในพื้นที่หมู่บ้านเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายให้การเดินทางมารับบริการ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดยมี นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงป่าเป้า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ณ วัดศรีดอนมูล หมู่ที่ 5 ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ได้มีการแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์งานคุมประพฤติ ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย และแจกองุ่นไร้เมล็ดให้แก่ประชาชนทั่วไป

เอกสารดาวน์โหลด :

Template 40 ปีงานคุมประพฤติ (วปป) - จังหวัดอำเภอเคลื่อนที่ 28086201.jpg

อ.ยิ้ม วัดป่าเหมือด_190828_0438.jpg

อ.ยิ้ม วัดป่าเหมือด_190828_0441.jpg

อ.ยิ้ม วัดป่าเหมือด_190828_0458.jpg

อ.ยิ้ม วัดป่าเหมือด_190828_0476.jpg

อ.ยิ้ม วัดป่าเหมือด_190828_0488.jpg

อ.ยิ้ม วัดป่าเหมือด_190828_0535.jpg

อ.ยิ้ม วัดป่าเหมือด_190828_0621.jpg

อ.ยิ้ม วัดป่าเหมือด_190828_0647.jpg