จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ เป็นวิทยากรอบรม โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้านตำบลเพชรละคร [2019-08-28]