จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือผู้เสียและจำเลยในคดีอาญา [2019-08-28]