จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม [2019-08-28]

 คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. พนักงานคุมประพฤติ อาสาสมัครคุมประพฤติ และประชาชนหมู่บ้านฮ่างต่ำ หมู่ที่ 3 ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยการนำผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวน 19 ราย ทำความสะอาดและพัฒนาชุมชน ขุดลอกดินและทรายในช่องทางระบายน้ำ ขนย้ายกองทราบเพื่อเตรียมก่อสร้างอุโบสถ กำจัดวัชพืชรอบลานวัด กวาดใบไม้แห้งและเก็บขยะมูลฝอยบริเวณถนนทางเข้าวัด บริเวณวัดพระธาตุเวียงฮ่อ ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวันจากประชาชนหมู่บ้านฮ่างต่ำ ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย #สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงรายสาขาเวียงป่าเป้า #เราจะทำดีเพื่อสังคม

เอกสารดาวน์โหลด :

Template 40 ปีงานคุมประพฤติ (วปป) - รับรายงานตัวกลุ1n.jpg

วัดดอยเวียงฮ้อ_๑๙๐๘๒๗_0332.jpg

วัดดอยเวียงฮ้อ_๑๙๐๘๒๗_0335.jpg

วัดดอยเวียงฮ้อ_๑๙๐๘๒๗_0342.jpg

วัดดอยเวียงฮ้อ_๑๙๐๘๒๗_0352.jpg

วัดดอยเวียงฮ้อ_๑๙๐๘๒๗_0374.jpg

วัดดอยเวียงฮ้อ_๑๙๐๘๒๗_0380.jpg

วัดดอยเวียงฮ้อ_๑๙๐๘๒๗_0382.jpg