จำนวนผู้เข้าชม : 50

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดโครงการส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลพุเตย [2019-08-27]