จำนวนผู้เข้าชม : 55

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2562 ปฏิญาณตน การเป็นข้าราชการที่ดี สวดมนต์ไหว้พระ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม [2019-08-27]