จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน 41 [2019-08-27]

เอกสารดาวน์โหลด :

27 สค 62 ปฐมนิเทศกองบิน 41907.jpg