จำนวนผู้เข้าชม : 51

   


ผอ.คุมประพฤติ/ยุติธรรมจังหวัด เยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหินดาดและศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ พร้อมทั้งมอบป้ายประชาสัมพันธ์งานยุติธรรม [2019-08-26]

ผอ.คุมประพฤติ/ยุติธรรมจังหวัด เยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหินดาดและศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ พร้อมทั้งมอบป้ายประชาสัมพันธ์งานยุติธรรม

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชน เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหินดาด (องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด) และศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลห้วยเขย่ง (องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง) อำเภอทองผาภูมิ พร้อมทั้งมอบป้ายประชาสัมพันธ์งานยุติธรรม ให้กับศูนย์ยุติธรรมชุมชนฯ ดังกล่าวตามลำดับ และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบหากไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถติดต่อศูนย์ยุติธรรมชุมชนในที่ทำการเทศบาล/อบต.ใกล้บ้านหรือสายด่วนยุติธรรม (ฟรี) 111 กด77 หรือปรึกษายุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 034-510342  วันนี้ (๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒).

                                               ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒)