จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


คุมประพฤติ ดำเนินการรับฟังอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทองผาภูมิ กล่าวคำปฏิญาณตน [2019-08-26]

คุมประพฤติ ดำเนินการรับฟังอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทองผาภูมิ กล่าวคำปฏิญาณตน
              กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการรับฟังอาสาสมัครคุมประพฤติกล่าวคำปฏิญาณตน ก่อนปฏิบัติหน้าที่ต่อหน้าผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี สำหรับอาสาสมัครคุมประพฤติที่ยังไม่ได้ปฏิญาณตน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติว่าด้วยการแต่งตั้งและถอดถอนอาสาสมัครคุมประพฤติ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอทองผาภูมิ กล่าวคำปฏิญาณตนจำนวน ๑ คน วันนี้ (๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒) เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ เทศบาลตำบลทองผาภูมิ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี .
                                           ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒)