จำนวนผู้เข้าชม : 42

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่มและกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ เขตอำเภอแม่สรวย ประจำเดือนสิงหาคม 2562 [2019-08-23]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 นางสาวเสาลักษณ์ กิติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า และคณะเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอแม่สรวย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม เขตอำเภอแม่สรวย ประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดยได้เน้นย้ำให้ผู้ถูกคุมความประพฤติปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนดอย่างเคร่งครัด กำชับตักเตือนให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมให้ครบถ้วนตามที่ศาลกำหนดมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 26 ราย และจัดกิจกรรมสำหรับโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ เรื่อง “การตระหนักรู้ยาเสพติด” และ“การมองเห็นคุณค่าในตนเอง” (ต้นไม้ของฉัน , การมองเห็นคุณค่าตนเอง และความประทับใจของฉัน) สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติในคดีเกี่ยวกับพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฯ ที่มีการจำแนกความเสี่ยงสูง จำนวน 16 ราย นอกจากนี้ยังได้นำผู้ถูกคุมความประพฤติบำเพ็ญประโยชน์ทำงานบริการสังคม (ถอนวัชพืชและปลูกต้นไม้) บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรฯ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่สรวย นอกจากนี้อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอแม่สรวย ยังได้ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมในครั้งถัดไป

เอกสารดาวน์โหลด :

68696179_539298200156266_4125305762706620416_n.jpg

68751537_425031764779838_7748531703936712704_n.jpg

68751676_2383455138564333_5775658448117039104_n.jpg

68815485_520815175127444_1497475484877848576_n.jpg

69092468_551914955348227_4139596952851447808_n.jpg

69147267_226835354899772_3067010827241390080_n.jpg

69817709_906449889714615_2318885639480672256_n.jpg